Med full fart fremover!

Automatiseringen av Norge fortsetter i stor fart og en av næringene som er i forkant av denne utviklingen er helsesektoren. I kampen mot tidspress har stadig flere legekontorer og helseinstitusjoner sett verdien av å frigjøre tid i pasientmottaket ved å gjøre betalingsdelen heldigital. Og Microlog kjenner til denne utviklingen!

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut