Effektivisering av helseforvaltningen: Virkningen av Helseportalen

Hverdagen på et legekontor kan være veldig hektisk. Det er mange mennesker som ønsker hjelp, mye som skal gjøres og mange betalinger å holde styr på. Micrologs helseportal og betalingsløsning lar leger og legesekretærer spare verdifull tid, blant annet gjennom å enkelt kunne slå opp pasientbetalinger.

«Dette er en portal som er knyttet til Micrologs betalingsløsninger, både betalingsautomater og MicroPay (mobilbetaling). Leger og helsesekretærer bruker den til å finne en kvittering, kreditere en faktura eller slette fakturagebyret, sier Mariann Sunde, som er salgssjef Helse i Microlog.

En brukervennlig løsning

For brukere av systemet betyr dette at de enkelt kan slå opp fakturaer, slette fakturaer, gjøre dem gebyrfrie, sende og slette Vipps-krav, utsette fristen for en Vipps-betaling og skrive ut eller eksportere fullstendige rapporter. Sunde forteller at de spesielt ser fordelen med å administrere betalinger gjennom Vipps, da dette brukes stadig oftere i deres betalingsløsning.

Løsningen er enkel å bruke, og det er veldig intuitivt hva du skal gjøre. Du kan søke på takstkoder, fødselsnummer eller pasientens navn. og så gjør de endringene du ønsker, sier Sunde.

I tillegg til å administrere betalinger, lar Micrologs betalingsløsning kunder kjøre avanserte rapporter per lege på et legekontor. Det betyr blant annet at legekontoret kan hente ut månedlige rapporter, og regnskapskontoret kan hente ut rapporter for å drive regnskapet.

Selvadministrasjon gir større frihet

Sammenlignet med alternative løsninger på markedet er Micrologs helseportal selvadministrert. Endringer kan implementeres og administreres selv, samtidig som god support alltid er tilgjengelig dersom du skulle trenge det. Det betyr at du som bruker slipper å vente i telefonkøer for å bruke løsningen.

– Vi har et spesielt fokus på helsesekretærene, da de vanligvis er i frontlinjen, og at de kan gjøre hverdagen enklere ved å gjøre disse endringene selv, sier Sunde.

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut