Eliminer flaskehalser med Micrologs avanserte helsemaskin!

Du kjenner deg kanskje igjen. Det koker og suser på legekontoret, dagen har så vidt begynt og pasientene strømmer på. Det tas prøver på laboratoriet, noen kommer og noen går – og midt i det hele skal tjenestene som ytes gjøres opp.

For mange mennesker blir betalingen en flaskehals som skaper en unødvendig belastning på levebrødet, men det trenger ikke være sånn!

Et godt tilbud til alle

Trine Dogan jobber ved Kalbakken legekontor. Hun er helsesekretær og har hatt mye av ansvaret rundt betaling og oppgjør for legene. «Det største problemet oppsto da vi ikke lenger hadde like god tilgang på kontanter som før! Det ble nesten umulig å få veksler, og siden våre kunder har krav på å kunne bruke mer enn én betalingsmåte, måtte vi finne et godt alternativ.»

Med helseautomat kan vi tilby betaling med kort og Vipps. E-konsultasjoner betales med Vipps via SMS og har 48 timers betalingsfrist. På en enkel måte fikk vi flere betalingsalternativer – akkurat som loven krever!

Et annet viktig element er at det er mulig å "trekke" med bankkortet når summen er under et visst nivå. «Spesielt dette gjør det lettere for de av våre pasienter med ulike grader av kognitiv svikt, men også for de gangene hvor det er mange mennesker rundt maskinen og du er engstelig for om noen kan se koden din. Vi opplever at dette skaper et trygt miljø for våre pasienter, sier Dogan.

En enklere hverdag for alle

Selve implementeringen av systemet har vært både enkel og fleksibel og kundene har ønsket det velkommen. «Vi ga beskjed i god tid her på legekontoret slik at alle våre pasienter skulle være klar over at vi snart skulle gå over til en annen betalingsordning. I tillegg har Microlog vært utrolig flinke på opplæring, informasjon og generell oppfølging. Vi føler oss rett og slett veldig godt ivaretatt!» Trine fortsetter med å liste opp fordelene med Microlog:

God kundeservice
God hjelp
Ingen problemer
Enkelt å bytte fra ett system til et annet
Veldig opptatt av at alt skal være i orden

Vi har egentlig ingen betenkeligheter med å anbefale dette systemet videre – både til andre legekontorer og til pasienter. Jeg tror ingen vil tilbake til det vi hadde før her på Kalbakken uansett!

Og vi i Microlog kunne ikke vært mer enig...

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut