Bli kjent med service- og supportavdelingen hos Microlog

Microlog har nylig opplevd sterk vekst og økt etterspørsel. Siri Elisabeth Sogstad er salgskoordinator i Microlog og har ansvar for service- og supportavdelingen i selskapet. Hun sier det har vært en spennende reise å være med på, og at de gleder seg til fremtiden.

Et faglig sterkt team

Sogstad begynte i Microlog i juni i fjor, og kommer fra kjøpesenterbransjen, hvor hun jobbet i over 14 år. Dette betyr at hun har en unik forståelse av hvordan det er å være kunde hos Microlog, som igjen har vært nyttig for å gjøre en best mulig jobb som salgskoordinator.

"Jeg er ansvarlig for alle leveranser Microlog har, i alle bransjer, både i Norge og i utlandet. Mitt hovedansvar er å sørge for at alle kunder får det de har bestilt, til rett tid og med den kvaliteten som både vi og våre kunder ønsker” sier Siri Elisabeth.

I tillegg til å være salgskoordinator er hun ansvarlig for service- og supportavdelingen hos Microlog. Dette inkluderer ansvar for tre teknikere, som jobber med å bistå sine kunder på best mulig måte. Hun forteller at dette er teknikere med lang erfaring og høy teknisk kompetanse.

«Serviceteknikerne er faglig sterke på sitt felt, samtidig som de har et tydelig kundefokus. Det er et ekstremt dyktig serviceteam å jobbe med, som kjenner produktene vi tilbyr veldig godt, og vi jobber tett sammen hver dag, sier Sogstad.

Opplæring og oppfølging i senteret

Hun forteller også at når Microlog leverer en automat, legges det vekt på å gi god opplæring til kundene sine. Det betyr tett oppfølging i oppstartsfasen, med god opplæring og introduksjon til produktet, for å gjøre deres kunder i stand til å håndtere både maskinene og kunderelaterte spørsmål i etterkant.

«Det er viktig for oss å sikre at våre kunder har kompetansen og verktøyene de trenger for å håndtere produktet mot sluttkundene sine. Etter levering av et produkt følger vi derfor opp i etterkant for å sikre at kundene våre er fornøyde, og for å bekrefte at alt fungerer som det skal, sier Siri Elisabeth.

Micrologs service- og supportavdeling har også stort fokus på god og tilgjengelig support, hvor deres kunder bør ha flere kontaktmuligheter dersom noe skulle dukke opp. Hun sier at kundene deres vil ha støtte tilgjengelig hvis de trenger det.

«Vi har god responstid på våre servicehenvendelser. Vi yter service til våre kunder via e-post og telefonsupport. I tillegg har vi et system der vi til enhver tid kan fjernovervåke alle våre maskiner hos våre kunder. På denne måten kan vi raskt fange opp om noe skjer, noe som gir oss mulighet til å løse eventuelle utfordringer raskt og enkelt. Ved behov har vi også mulighet til å besøke våre kunder, for service og veiledning, forklarer Sogstad.

Kontinuerlig vekt på videreutvikling og fornyelse

Arbeidet med fornøyde kunder innebærer også en aktiv vektlegging av å hindre at det i det hele tatt oppstår problemer for Micrologs kunder. Hun forteller at de derfor blant annet starter dagen med en fjernsjekk av alle automater, for å se etter potensielle problemer for å løse dem så raskt som mulig.

«Vi har et system der vi fjernstyrer om noe ikke er som det skal, så gjennom dagen har vi full kontroll over maskinene våre. Hvis noe er nede, kan vi løse det med en gang, sier Sogstad.

Sogstad fortsetter med å fortelle at det er veldig spennende å være en del av teamet bak Microlog, spesielt den siste tiden hvor mye nytt og spennende har skjedd. I tillegg til at selskapet opplever sterk vekst, har de nå ansatt to nye teknikere, og gleder seg til kommende tider.

«Jeg tror det viktigste for å lykkes i en jobb som dette er å hele tiden fokusere på videreutvikling og fornyelse. Vi kan alltid bli bedre, og selv om det går bra, er videreutvikling viktig, sier Siri Elisabeth Sogstad.

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut