IKEA Erikslund velger Microlog for avanserte gavekortløsninger

Ikea Erikslund i Sverige valgte gavekortmaskiner fra Microlog AB.

Dette er det tredje IKEA-senteret som har valgt vår gavekortløsning i år. Avanserte løsninger og et enkelt brukergrensesnitt er en avgjørende faktor for å velge Microlog som leverandør. Takk for bestillingen!

Microlog driver mer enn 350 gavekortautomater, og er den største leverandøren av gavekortautomater i Norden.

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut