Hyväksynnät

Asetamme korkeat vaatimukset laitteille, joita toimitamme asiakkaillemme. Automaateillamme on Nemko-, Semko-, EMC-, CE-, FCC-, BITS- ja PNC-hyväksyntä. Tämä takaa sen, että me täytämme niiden vaatimukset turvallisuudesta, käyttövakaudesta ja käyttöajasta – asioista, jotka kasvattavat kannattavuutta.

Monissa Euroopan laajennetulla talousalueella (ETA) myytävissä tuotteissa näkyy merkintä «CE». Merkki tarkoittaa sitä, että ETA-alueella myytävän tuotteen turvallisuustaso on korkea, ja että se täyttää terveys-ja ympäristövaatimukset. Ostaessasi ETA-alueella uuden puhelimen, pehmolelun tai television, voit löytää niistä CE-merkin. CE-merkintä tukee lisäksi rehtiä kilpailua, koska kaikkien tavarantoimittajien on täytettävä samat vaatimukset.

Liittämällä tuotteeseen CE-merkin tuottaja julistaa, että tuote täyttää CE-merkinnän kaikki oikeudelliset vaatimukset, ja että tuotetta voidaan myydä koko EU/ETA-alueella. CE-merkinnällä on kahdenlaista hyötyä EU/ETA-alueen yrityksille ja kuluttajille:
Yritykset voivat olla varmoja siitä, että CE-merkittyjä tuotteita voidaan myydä koko ETA-alueella ilman rajoituksia.
Kuluttajilla on koko ETA-alueella samanlainen terveys-, turvallisuus ja ympäristösuoja. 

Lue lisää

Microlog toimittaa markkinoille Nemko-hyväksyttyjä automaatteja. Siten voit asiakkaanamme tuntea olevasi turvattu monin tavoin.
Voit olla varma automaatissa käytettävien sähköisten komponenttien laadusta.

Voit saada kohtuullisemman vakuutuksen
Voit olla varma siitä, että tuotteilla on pitkä elinkaari

Lue lisää

FCC-säännöissä vaaditaan, että radiotaajuustuotteet (RF) on hyväksytty USA:ssa markkinointia tai sinne vientiä varten.

The Office of Engineering and Technology (OET) hallinnoi laitteiden auktorisointiohjelmaa Euroopan komission nimeämän viranomaiseen valvonnassa. Tämä ohjelma on eräs tärkeimmistä tavoista joilla komissio varmistaa, että USA:ssa käytettävät RF-laitteet toimivat tehokkaasti aiheuttamatta haitallisia häiriöitä, ja että ne ovat muutenkin yhdenmukaisia komission sääntöjen kanssa. 

Kaikki RF-yksiköt auktorisoidaan vain silloin, kun ne ovat yhdenmukaisia komission antamien tuontia ja markkinointia koskevien teknisten sääntöjen kanssa.

Lue lisää
BITS vastaa tehtävistä, jotka liittyvät maksuihin ja tietoihin pankin infrastruktuurista Norjassa.

Miehittämättömien pankkiautomaattien osalta BITS vastaa «BankAxept» -pankkikortista, joka puolestaan kattaa noin 80 % Norjassa pankkikorttiliikenteestä. BITS on tässä yhteydessä viranomainen, joka hyväksyy Norjassa pankkiautomaattien PIN-koodien näppäimistön näkösuojat.
Lue lisää

PNC on viranomainen, joka valvoo Ruotsissa käytettävien maksuratkaisujen hyväksyntää. Automaattien toimittajien on täytettävä vaatimukset PIN-näkösuojasta ja niiden muotoilusta sekä integroiduista ohjelmistoista.


PNC haluaa määritellä yhteispohjoismaisen vakion, mutta se koskee toistaiseksi vain Ruotsin markkinoita. Suuret luottokorttiyhtiöt, kuten Visa ja MasterCard ovat yhdistäneet voimansa torjuakseen korttihuijauksia ja kortin omistajan tietojen väärinkäyttöä.

PCI on aloite sääntöjen ja uusien vaatimusten kehittämiseksi, jotta kortin omistajan tietojen varastaminen voitaisiin estää ja maksukorttitapahtumien turvallisuustasoa nostaa.

Lue lisää

EMC-säteilyn aiheuttamilla häiriöillä voi olla vakavia seurauksia yhteiskunnalle kriittisille sähköisille järjestelmille.

EMC:tä säädellään usein sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Euroopassa EMC:tä säädellään pääasiallisesti Euroopan komission EMC-direktiivillä 2004/108/EY, joka kumosi vanhemman direktiivin 89/336/ETY:n 20. heinäkuuta 2007. Kuitenkin on olemassa monenlaisia laitteistoja, jotka eivät ole EMC-direktiivin piirissä, vaikka muut direktiivit ja säännöt asettavatkin niille EMC-vaatimuksia. 

Lue lisää