Lär känna service- och supportavdelningen på Microlog

Microlog har nyligen upplevt en stark tillväxt och ökad efterfrågan. Siri Elisabeth Sogstad är säljkoordinator på Microlog och ansvarar för service- och supportavdelningen i företaget. Hon säger att det har varit en spännande resa att vara med på, och att de ser fram emot framtiden.

Ett professionellt starkt lag

Sogstad började på Microlog i juni förra året och kommer från köpcentrumbranschen där hon arbetat i över 14 år. Det betyder att hon har en unik förståelse för hur det är att vara kund hos Microlog, vilket i sin tur har varit användbart för att göra bästa möjliga jobb som säljkoordinator.

"Jag ansvarar för alla leveranser Microlog har, inom alla branscher, både i Norge och utomlands. Mitt huvudansvar är att se till att alla kunder får det de har beställt, i rätt tid och med den kvalitet som både vi och våra kunder vill ha” säger Siri Elisabeth.

Förutom att vara säljkoordinator ansvarar hon för service- och supportavdelningen på Microlog. I detta ingår ansvar för tre tekniker, som arbetar för att bistå sina kunder på bästa möjliga sätt. Hon berättar att det är tekniker med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens.

”Serviceteknikerna är professionellt starka inom sitt område, samtidigt som de har ett tydligt kundfokus. Det är ett oerhört skickligt serviceteam att samarbeta med, som kan produkterna vi erbjuder mycket väl och vi jobbar nära varandra varje dag, säger Sogstad.

Utbildning och uppföljning i centrum

Hon berättar också att när Microlog levererar en automat läggs vikt vid att ge bra utbildning för sina kunder. Det innebär tät uppföljning i uppstartsfasen, med bra utbildning och introduktion av produkten, för att göra deras kunder klara att hantera både maskinerna och kundrelaterade frågor i efterhand.

”Det är viktigt för oss att säkerställa att våra kunder har den kompetens och de verktyg de behöver för att hantera produkten mot sina slutkunder. Efter leverans av en produkt följer vi därför upp i efterhand för att säkerställa att våra kunder är nöjda och för att bekräfta att allt fungerar som det ska”, säger Siri Elisabeth.

Micrologs service- och supportavdelning har också stort fokus på bra och tillgänglig support, där deras kunder ska ha flera kontaktmöjligheter om något skulle dyka upp. Hon säger att deras kunder kommer att ha support tillgänglig om de behöver det.

”Vi har bra svarstid på våra serviceförfrågningar. Vi tillhandahåller service till våra kunder via e-post och telefonsupport. Dessutom har vi ett system där vi när som helst kan fjärrövervaka alla våra maskiner ute hos våra kunder. På så sätt kan vi snabbt fånga upp om något händer, vilket ger oss möjlighet att lösa eventuella utmaningar snabbt och enkelt. Vid behov har vi även möjlighet att besöka våra kunder, för service och vägledning”, förklarar Sogstad.

Kontinuerlig betoning på vidareutveckling och förnyelse

Arbetet med nöjda kunder innebär också ett aktivt fokus på att förhindra att problem överhuvudtaget uppstår för Micrologs kunder. Hon berättar att de därför bland annat börjar dagen med en fjärrkontroll av alla automater, för att leta efter potentiella problem för att lösa dem så snabbt som möjligt.

”Vi har ett system där vi fjärrstyrer om något inte är som det ska, så under hela dagen har vi full kontroll över våra maskiner. Om något är nere kan vi lösa det direkt, säger Sogstad.

Sogstad fortsätter med att berätta att det är väldigt spännande att vara en del av teamet bakom Microlog, speciellt den senaste tiden där mycket nytt och spännande har hänt. Förutom att företaget upplever stark tillväxt har de nu anställt två nya tekniker, och ser fram emot kommande tider.

”Jag tror att det viktigaste för att lyckas i ett sådant här jobb är att ständigt fokusera på vidareutveckling och förnyelse. Vi kan alltid förbättra oss, och även om det går bra är fortsatt utveckling viktig, säger Siri Elisabeth Sogstad.

Välj vilket formulär du vill fylla i