Effektivisering av sjukvårdsförvaltningen: Helseportalens inverkan

Vardagen på en läkarmottagning kan vara väldigt hektisk. Det är många människor som vill ha hjälp, mycket att göra och många betalningar att hålla reda på. Micrologs hälsoportal och betalningslösning gör att läkare och medicinska sekreterare kan spara värdefull tid, bland annat genom att enkelt kunna leta upp patientbetalningar.

”Det här är en portal som är kopplad till Micrologs betalningslösningar, både betalautomater och MicroPay (mobilbetalning). Läkare och hälsosekreterare använder det för att hitta ett kvitto, kreditera en faktura eller ta bort fakturaavgiften”, säger Mariann Sunde, som är försäljningschef hälsa på Microlog.

En lättanvänd lösning

För användare av systemet innebär det att de enkelt kan slå upp fakturor, radera fakturor, göra dem avgiftsfria, skicka och radera Vipps-krav, skjuta upp tidsfristen för en Vipps-betalning och skriva ut eller exportera fullständiga rapporter. Sunde säger att de särskilt ser fördelen med att administrera betalningar genom Vipps, då detta används allt oftare i deras betalningslösning.

Lösningen är enkel att använda och det är väldigt intuitivt vad man ska göra. Du kan söka på taxekoder, nationella identifikationsnummer eller patientens namn. och gör sedan de ändringar du vill, säger Sunde.

Förutom att hantera betalningar tillåter Micrologs betalningslösning kunder att köra avancerade rapporter per läkare på en läkarmottagning. Det innebär bland annat att läkarmottagningen kan hämta månadsrapporter och redovisningskontoret kan hämta rapporter för att driva redovisningen.

Självförvaltning ger större frihet

Jämfört med alternativa lösningar på marknaden är Micrologs hälsoportal självadministrerad. Förändringar kan implementeras och hanteras själv, samtidigt som bra support alltid finns tillgänglig om du skulle behöva det. Det gör att du som användare inte behöver vänta i telefonköer för att använda lösningen.

– Vi har ett särskilt fokus på hälsosekreterarna, eftersom de oftast är i frontlinjen, och att de kan underlätta sin vardag genom att göra dessa förändringar själva, säger Sunde.

Välj vilket formulär du vill fylla i