Med full fart framåt

Microlog går i spetsen för en digital revolution i Norges hälsovårdssektor, ledd av försäljningschefen Mariann Sunde. Fokus ligger på att implementera digitala betalningslösningar som effektiviserar processer och förbättrar både patient- och personalupplevelser. Introduktionen av kompakta, handhållna betalningsenheter riktar sig särskilt till mindre vårdgivare, för att optimera deras operativa effektivitet och journalföring.

Med full fart framåt!

Automatiseringen av Norge fortsätter i hög hastighet och en av de branscher som ligger i framkant i denna utveckling är hälsosektorn. I kampen mot tidsbrist har allt fler läkarmottagningar och vårdinrättningar sett värdet i att frigöra tid i patientmottagningen genom att göra betalningsdelen helt digital. Och Microlog känner till denna utveckling!

Stasjonsgata Legekontor: Nöjd kund hos Microlog

Upptäck hur Stasjonsgata Legekontor förbättrade sin verksamhet med Micrologs sömlösa betalningslösningar, vilket förbättrade effektiviteten och tillfredsställelsen i deras dagliga aktiviteter.

MIKROLOGS NYASTE SAMARBETSPARTNER

Microlog announces its latest partnership with A-Medi, a specialist clinic focused on comprehensive health services. This collaboration introduces advanced payment terminals to A-Medi’s expanded facilities, improving service efficiency and patient care by integrating seamlessly with their health systems. This move represents a strategic enhancement to A-Medi’s operational capabilities, promoting a more efficient patient experience.

Direktavräkning till läkare: Greverud vårdcentrals betalningsinnovation

Greverud Medical Center has introduced a new payment system from Microlog, streamlining financial transactions directly to doctors’ accounts. This system allows for immediate settlements post-treatment, significantly reducing administrative time and enhancing focus on patient care. The integration of this payment method into their services has been well received for its efficiency and effectiveness.

Välj vilket formulär du vill fylla i