Z pełną prędkością do przodu

Microlog is spearheading a digital revolution in Norway’s healthcare sector, led by sales manager Mariann Sunde. The focus is on implementing digital payment solutions that streamline processes and enhance both patient and staff experiences. The introduction of compact, handheld payment devices is particularly aimed at smaller healthcare providers, optimizing their operational efficiency and record-keeping.

Cała naprzód!

Automatyzacja Norwegii postępuje z dużą szybkością, a jedną z branż przodujących w tym rozwoju jest sektor zdrowia. W walce z ograniczeniami czasowymi coraz więcej gabinetów lekarskich i instytucji opieki zdrowotnej dostrzega wartość w zaoszczędzeniu czasu w recepcji pacjenta poprzez w pełni cyfrową sekcję płatności. A Microlog zna ten rozwój!

NAJNOWSZY PARTNER WSPÓŁPRACY MICROLOG

Microlog announces its latest partnership with A-Medi, a specialist clinic focused on comprehensive health services. This collaboration introduces advanced payment terminals to A-Medi’s expanded facilities, improving service efficiency and patient care by integrating seamlessly with their health systems. This move represents a strategic enhancement to A-Medi’s operational capabilities, promoting a more efficient patient experience.

Bezpośrednie rozliczenia dla lekarzy: innowacja w zakresie płatności w centrum medycznym Greverud

Greverud Medical Center has introduced a new payment system from Microlog, streamlining financial transactions directly to doctors’ accounts. This system allows for immediate settlements post-treatment, significantly reducing administrative time and enhancing focus on patient care. The integration of this payment method into their services has been well received for its efficiency and effectiveness.

Wybierz, który formularz chcesz wypełnić