Z pełną prędkością do przodu

Microlog is spearheading a digital revolution in Norway’s healthcare sector, led by sales manager Mariann Sunde. The focus is on implementing digital payment solutions that streamline processes and enhance both patient and staff experiences. The introduction of compact, handheld payment devices is particularly aimed at smaller healthcare providers, optimizing their operational efficiency and record-keeping.

Nowe możliwości dzięki kioskom Microlog

Microlog is enhancing their vending machine technology to better serve customer business needs, led by Chief Technology Officer Eirik Finvold. Eirik finds the project to be both thrilling and enriching, reflecting the company’s commitment to innovation and customer satisfaction.

Podróż do 100 sklepów internetowych

Kilka lat pandemii otworzyło oczy wielu firmom na znaczenie wysokiej jakości, dobrze funkcjonującej obecności w Internecie. Rozwój handlu elektronicznego w ostatnich latach znacznie wzrósł, podobnie jak popyt na produkty Microlog. Główna właścicielka produktu w firmie Microlog, Eva Åberg, twierdzi, że jest to ekscytująca i edukacyjna podróż, jaką firma Microlog odbyła przez ostatnie kilka lat.

Innowacyjna sprzedaż kart podarunkowych: nowy sklep internetowy Microlog

Microlog przedstawia nową platformę sklepu internetowego zaprojektowaną specjalnie do bezproblemowej sprzedaży kart podarunkowych, zwiększającą wygodę klienta dzięki opcjom takim jak elektroniczna dostawa za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Platformę tę można łatwo dostosować do marki dowolnej firmy, zapewniając szybką konfigurację w ciągu 1-2 tygodni i oferując promocyjne bezpłatne korzystanie do końca 2020 roku.

Centrum handlowe Tripla

Mall of Tripla in Finland, one of Northern Europe’s largest shopping centers, gears up for the holiday season with the installation of four new gift card machines and a dedicated gift card PC. This setup streamlines manual sales from the information center, enhancing both efficiency and customer service.

Nowy automat płatniczy dla Centrum Medycznego w Oslo

Oslo City Medical Center recently upgraded to a new payment terminal by Microlog, streamlining financial transactions directly through a secure system that supports card, Vipps, and invoice printing. This system not only enhances the clinic’s operational efficiency but also offers robust data security measures, ensuring safe handling of sensitive information.

Wybierz, który formularz chcesz wypełnić