Z pełną prędkością do przodu

Microlog is spearheading a digital revolution in Norway’s healthcare sector, led by sales manager Mariann Sunde. The focus is on implementing digital payment solutions that streamline processes and enhance both patient and staff experiences. The introduction of compact, handheld payment devices is particularly aimed at smaller healthcare providers, optimizing their operational efficiency and record-keeping.

Cała naprzód!

Automatyzacja Norwegii postępuje z dużą szybkością, a jedną z branż przodujących w tym rozwoju jest sektor zdrowia. W walce z ograniczeniami czasowymi coraz więcej gabinetów lekarskich i instytucji opieki zdrowotnej dostrzega wartość w zaoszczędzeniu czasu w recepcji pacjenta poprzez w pełni cyfrową sekcję płatności. A Microlog zna ten rozwój!

Nowe możliwości dzięki kioskom Microlog

Microlog is enhancing their vending machine technology to better serve customer business needs, led by Chief Technology Officer Eirik Finvold. Eirik finds the project to be both thrilling and enriching, reflecting the company’s commitment to innovation and customer satisfaction.

Wybierz, który formularz chcesz wypełnić