Godkjenninger

Vi stiller høye krav til det vi leverer våre kunder.Våre automater er godkjent ihht Nemko, Semko, EMC, CE, FCC, BITS og PNC. Dette betyr at vi ivaretar deres krav til sikkerhet, driftsstabilitet og oppetid, noe som gir økt lønnsomhet.

Bokstavene «CE» vises på mange produkter som omsettes på det utvidede indre marked i EØS-området (EØS). De markerer at produkter som selges i EØS er vurdert for å inneha høy sikkerhet, samt tilfredsstille helse og miljøvernskrav. Når du kjøper en ny telefon, en bamse, eller en TV i EØS, kan du finne CE-merket. CE-merking støtter også rettferdig konkurranse siden alle leverandører skal tilfredsstille de samme reglene.

Ved å påføre CE-merking på et produkt, erklærer produsenten at produktet oppfyller alle de juridiske kravene til CE-merking og kan selges i hele EU/EØS. Det er to fordeler CE-merking bringer til bedrifter og forbrukere innen EU/EØS:

  • Bedrifter vet at produkter med CE-merking kan omsettes i EØS uten restriksjoner.
  • Forbrukerne nyte den samme grad av helse, sikkerhet og miljø i hele EØS-området.
Les mer her

Microlog leverer Nemko-godkjente automater til markedet. Det betyr trygghet for deg som kunde på mange måter.

  • Du kan være sikker på kvaliteten på de elektroniske komponentene som brukes i automaten.
  • Du kan få rimeligere forsikring.
  • Du kan være trygg på at produktene vil ha en lenger levetid
Les mer her

FCC-reglene krever at radiofrekvensprodukter (RF) skal være godkjent i henhold til regler før markedsføring eller import til USA.

The Office of Engineering and Technology (OET) forvalter utstyrsautorisasjons -programmet under myndighet delegert av Kommisjonen. Dette programmet er en av de viktigste måtene kommisjonen sikrer at RF-enheter som brukes i USA opererer effektivt uten å forårsake skadelige forstyrrelser, og ellers er i samsvar med Kommisjonens regler.

Alle RF-enheter sin autorisasjon må være i samsvar med Kommisjonens tekniske krav før innførsel eller markedsføring.

Les mer her
BITS er ansvarlige for oppgaver knyttet til betaling og informasjon om bankens infrastruktur i Norge.
 
Relatert til ubetjente kiosker er BITS ansvarlig for debetkort merket «BankAxept» som har ca 80% av kortbruken i Norge. I denne sammenheng er BITS godkjenningsmyndighet for innsynsbeskyttelse som beskytter inntasting av PIN-kode på automatene i Norge, ved bruk av dette kortet. 
Les mer her

PNC er tilsynsmyndighet for godkjenning av betalingsløsninger for bruk i Sverige. Automat-leverandører må oppfylle krav i forhold til både pinshield og design, men også integrert programvare.

PNC søker å være en felles nordisk premissgiver men er foreløpig kun gjeldende på det svenske markedet. De store kredittkortselskapene, som Visa og MasterCard, har gjort det til en felles sak å hindre kortsvindel og misbruk av kortinnehaveren data. PCI er et initiativ for å utvikle regler og krav for å hindre tyveri av kortinnehaveren data og forbedre sikkerheten i betalingskorttransaksjoner.

Les mer her

Forstyrrelser mht EMC-stråling kan ha alvorlige konsekvenser i forbindelse med drift av samfunnskritiske løsninger.

EMC er ofte gjenstand for nasjonal og internasjonal regulering. I Europa reguleres EMC i hovedsak gjennom EU-kommisjonens og EMC-direktivet (89/336 / EEC, senere revidert i 2004/108 / EF). Men det finnes mange typer utstyr som er utelukket fra EMC-direktivet, selv om EMC-krav for de fleste av dem er inkludert i andre direktiver og regelverk.

Les mer her