Vi stiller høye krav til det vi leverer våre kunder.Våre automater er godkjent ihht Nemko, Semko, EMC, CE, FCC, BITS og PNC. Dette betyr at vi ivaretar deres krav til sikkerhet, driftsstabilitet og oppetid, noe som gir økt lønnsomhet.