Godkännanden

Vi ställer höga krav på vad vi levererar till våra kunder. Våra maskiner är godkända enligt Nemko, Semko, EMC, CE, FCC, BITS och PNC. Det innebär att vi tar hand om kraven på säkerhet, driftsstabilitet och tillgänglighet, vilket ökar lönsamheten.

Bokstäverna «CE» finns på många produkter som handlas på den utvidgade inre marknaden inom EES-området (EES). De markerar att produkter som säljs inom EES anses ha hög säkerhet samt uppfyller hälso- och miljöskyddskraven. Du kan hitta CE-märket när du köper en ny telefon, en nalle eller en tv i EES. CE-märkning stöder också rättvis konkurrens eftersom alla leverantörer måste uppfylla samma krav.

Genom att sätta CE-märkningen på en produkt, förklarar tillverkaren att produkten uppfyller alla juridiska krav för CE-märkning och kan säljas i hela EU / EES. Det finns två fördelar CE-märkning ger företag och konsumenter inom EU / EES:

  • Företag vet att produkter med CE-märkning kan handlas inom EES utan begränsningar.
  • Konsumenterna åtnjuter samma grad av hälsa, säkerhet och miljö i hela EES.
Läs mer här

Microlog levererar Nemko-godkända maskiner till marknaden. Det betyder på många sätt säkerhet för dig som kund.

  • Du kan vara säker på kvaliteten på de elektroniska komponenterna som används i maskinen.
  • Du kan få billigare försäkringar.
  • Du kan vara säker på att produkterna kommer att ha ett längre liv.
Läs mer här

FCC-reglerna kräver att radiofrekvensprodukter (RF) godkänns i enlighet med bestämmelserna om marknadsföring eller import till USA.

The Office of Engineering and Technology (OET) förvaltar utrustningstillståndsprogrammet enligt den befogenhet som delegerats av kommissionen. Programmet är ett av de viktigaste sätten på vilka kommissionen säkerställer att RF-enheter som används i USA fungerar effektivt utan att orsaka skadliga störningar och eller på annat sätt följer kommissionens bestämmelser.

Alla RF-enheters auktorisation måste överensstämma med kommissionens tekniska krav för införande eller marknadsföring.

Läs mer här
BITS ansvarar för uppgifter relaterade till betalning och information om bankens infrastruktur i Norge.
 
I samband med obevakade kiosker är BITS ansvarig för betalkort märkta «BankAxept», som har cirka 80 % av kortanvändningen i Norge. I detta sammanhang är BITS autentiseringsmyndigheten förinsynsskydd som skyddar inmatningen av PIN-koden på maskinerna i Norge, vid bruk av detta kort.
Läs mer här

PNC är en tillsynsmyndighet för godkännande av betalningslösningar för användning i Sverige. Automatiska leverantörer måste uppfylla kraven i förhållande till både PIN-skydd och design, men även integrerad programvara.

PNC vill vara en gemensam nordisk premiumleverantör men är för närvarande endast tillämplig på den svenska marknaden. De stora kreditkortsföretagen, som Visa och MasterCard, har gjort det till en vanlig sak för att förhindra kortbedrägeri och missbruk av kortinnehavarens uppgifter. PCI är ett initiativ för att utveckla regler och krav för att förhindra stöld av kortinnehavarens uppgifter och förbättra säkerheten för betalkortstransaktioner.

Läs mer här

Störningar i EMC-strålning kan få allvarliga följder i samband med driften av socialkritiska lösningar.

EMC är ofta föremål för nationell och internationell reglering. I Europa regleras EMC huvudsakligen genom EU-kommissionens och EMC-direktivet (89/336 / EEC, senare reviderat i 2004/108 / EG). Men det finns många typer av utrustning som utesluts från EMC-direktivet, även om EMC-krav för de flesta av dem ingår i andra direktiv och föreskrifter.

Läs mer här