Oznaczenia

Stawiamy wysokie wymagania produktom dostarczanym naszym klientom. Wszystkie nasze maszyny są zatwierdzane w zgodności z Nemko, Semko, EMC, CE, FCC, BITS oraz PNC. Znaczy to, że spełniamy ich wymagania w kwestiach bezpieczeństwa operacyjnego, rzetelności, czasu pracy, które zwiększają rentowność.

Literami «CE» oznaczonych jest wiele produktów, które są przedmiotem handlu na rozszerzonym jednolitym rynku w strefie EEA. Oznacza to, że produkty, które są sprzedawane w EEA są traktowane jako produkty o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jak również 12-stopniowe standardy zdrowotne oraz wymagania dotyczycące ochrony środowiska.

Poprzez oznaczanie produktów znaczkiem CE, wytwórca deklaruje, że produkt spełnia wszelkie wymagania wymagane do przyznania tego oznaczenia oraz, że może być sprzedawany na terenie UE/EEA. Oznaczenie CE przynosi 2 korzyści zarówno dla firmy, jak i klienta w UE/EEA.

  • Jest to dobrze znany fakt, że produktem tym można handlować w EEA.
  • Klienci mogą w tym samym stopniu być pewnym że standardy zdrowotne, bezpieczeństwa oraz dbania o środowisko są spełnianie w strefie EEA.
Czytaj więcej

Microlog oferuje na rynku maszyny zatwierdzone przez Nemko. Oznacza to bezpieczeństwo dla Ciebie, jako klienta na bardzo wiele sposobów.

Możesz być pewny jakości maszyny otrzymanej oraz jakości komponentów elektronicznych, które są zastosowane.

Możesz uzyskać tańsze ubezpieczenie.

Możesz z pewnością oczekiwać, że produkty będą miały dłuższą żywotność.

Więcej informacji na temat Nemko, można znaleźć

Czytaj więcej

Przepisy FCC wymagają, aby produkty RF musiały być zatwierdzone w zgodności z przepisami marketingu wstępnego lub regulacjami dotyczącymi importu do USA.

Biuro Inżynierii i Technologii (OET) zarządza programem outsourcingu autoryzacji w ramach upoważnienia nadanego przez komisję. Ten program jest częścią głównych sposobów, dzięki którym komisja zapewnia, że urządzenia RF używane w USA działają efektywnie powodując szkodliwe zakłócenia i w inny sposób są zgodne z zasadami Komisji.

Wszystkie urządzenia RF muszą być zgodne z uprzednimi wymaganiami technicznymi Komisji dotyczącymi importu lub wymaganiami marketingowymi.

Czytaj więcej

BITS są odpowiedzialne za zadania dotyczący informacji oraz zabiegów dotyczących infrastruktury banku w Norwegii.

Związane z nienadzorowanymi maszynami kioskowymi są BITS odpowiedzialne za karty debetowe oznaczone «BankAxept» które stanowią  około 80% wszystkich kart w Norwegii. W tym kontekście ogran nadzortujący BITS w zakresie ochrony, który chroni wprowadzanie kodu PIN na urządzaniach w Norwegii, używając tej karty.

Czytaj więcej

PNC jest organem nadzorczym do zatwierdzania metod płatności , które są używane w Szwecji. Automatyczni dostawcy muszą spełniać wymagania zarówno w zakresie ochrony pinu i designu, jak również oprogramowania.


PNC stara się być wspólnym Nordic Premier,  ale obecnie ma sądownictwo wyłącznie na rynku szwedzkim. Główne firm kart kredytowych, takie jak Visa i MasterCard postawiły sobie za priorytet, aby zapobiegać oszustwom na kartach i niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych posiadaczy kart. PCI jest inicjatywą mającą na celu opracowanie zasad i wymogów zapobiegających kradzieży danych osobowych posiadaczy kart oraz poprawieniu bezpieczeństwa transakcji płatniczych kartą.

Czytaj więcej

Zakłócenia promieniowania EMC mogą mieć poważne konsekwencje w związku z działaniem społecznie krytycznych rozwiązań.

EMC są często przedmiotami krajowych i międzynarodowych przepisów. EMC jest regulowany głównie przez Komisję Europejską i dyrektywę EMC w Europie (89/336/EWG, później zmieniona w 2004/108/EF). Ale istnieje wiele rodzajów urządzeń, które są wykluczone z dyrektywy EMC, chociaż wymagania EMC dla większości z nich są zawarte w innych dyrektywach i rozporządzeniach.

Czytaj więcej