Med full fart fremover

Microlog is spearheading a digital revolution in Norway’s healthcare sector, led by sales manager Mariann Sunde. The focus is on implementing digital payment solutions that streamline processes and enhance both patient and staff experiences. The introduction of compact, handheld payment devices is particularly aimed at smaller healthcare providers, optimizing their operational efficiency and record-keeping.

Med full fart fremover!

Automatiseringen av Norge fortsetter i stor fart og en av næringene som er i forkant av denne utviklingen er helsesektoren. I kampen mot tidspress har stadig flere legekontorer og helseinstitusjoner sett verdien av å frigjøre tid i pasientmottaket ved å gjøre betalingsdelen heldigital. Og Microlog kjenner til denne utviklingen!

Nye muligheter med Micrologs kiosker

Microlog is enhancing their vending machine technology to better serve customer business needs, led by Chief Technology Officer Eirik Finvold. Eirik finds the project to be both thrilling and enriching, reflecting the company’s commitment to innovation and customer satisfaction.

Velg hvilket skjema du ønsker å fylle ut