En flaskehals mindre med helseautomat fra Microlog!

Du kjenner deg kanskje igjen. Det koker og syder på legekontoret, dagen er så vidt i gang og pasientene strømmer inn. Det tas prøver på labben, noen kommer og noen går – og midt i det hele skal det gjøres opp for tjenestene som ytes.

For mange blir betalingen en flaskehals som skaper en unødvendig belastning på forværelse, men det trenger ikke være sånn!

Et godt tilbud til alle

På Kalbakken Legekontor jobber Trine Dogan. Hun er helsesekretær og har hatt mye av ansvaret rundt betaling og oppgjør for legene. «Det største problemet oppstod jo da vi ikke lenger hadde like god tilgang til kontanter som tidligere! Det ble nærmest umulig å skaffe veksel, og siden kundene våre har krav på å kunne benytte seg av mer enn en betalingsmåte, så måtte vi finne et godt alternativ.»

Med en helseautomat kan vi tilby betaling med kort og Vipps. E-konsultasjoner betales med Vipps via SMS og har 48 timers betalingsfrist. På en enkel måte fikk vi flere betalingsalternativer – akkurat som loven krever!

Et annet viktig element er at det er mulig å «tappe» med bankkortet når summen er under et visst nivå. «Spesielt gjør dette det greiere for de av våre pasienter med ulike grader av kognitiv svikt, men også for de gangene der det er mange mennesker rundt automaten og man er engstelig for om noen kan se koden din. Vi erfarer at dette skaper trygge rammer for våre pasienter,» sier Dogan.  

En lettere hverdag for alle

Det at legene selv kan ta oppgjøret enkelt fra sin arbeidsplass og sende det direkte ut til automaten er også en klar fordel med dette systemet. Det blir lite eller ikke noe merarbeid for resepsjonen og legene kan selv følge med på åpne poster i regnskapet.

Selve implementeringen av systemet har vært både enkel og smidig og kundene har tatt det godt imot. «Vi varslet i god tid her på legekontoret sånn at alle våre pasienter skulle være klar over at vi snart gikk over til en annen betalingsordning. I tillegg har Microlog vært utrolig gode på opplæring, informasjon og generell oppfølging. Vi føler oss rett og slett svært godt ivaretatt!» Trine fortsetter med å ramse opp fordelene med Microlog:

  • God kundeservice
  • God hjelp
  • Ingen problemer
  • Lett å bytte fra et system til et annet
  • Veldig opptatt av at alt skal være på stell

Vi har virkelig ingen betenkeligheter med å anbefale dette systemet videre – både til andre legekontorer og for pasienter. Jeg tror ingen vil tilbake til det vi hadde før her hos oss på Kalbakken hvert fall!

Og vi i Microlog kunne strengt tatt ikke vært mer enig…