Lär känna service- och supportavdelningen på Microlog

bildet viser en blid dame med mørkt hår

Microlog har den senaste tiden upplevt en stark tillväxt och en ökad efterfrågan på sina produkter. Siri Elisabeth Sogstad är säljkoordinator på Microlog, och ansvarig för deras service- och supportavdelning. Hon säger att det här har varit en spännande resa att vara med på, och att de ser fram emot tiden som ligger framför sig.

Ett professionellt starkt lag

Sogstad började på Microlog i juni förra året och kommer själv från köpcentrumbranschen där hon arbetat i över 14 år. Det gör att hon har en unik förståelse för hur det är att vara kund hos Microlog, vilket i sin tur har varit användbart för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt som säljkoordinator.

”Jag ansvarar för alla leveranser som Microlog har, i alla branscher, både i Norge och utomlands. Mitt huvudansvar är att se till att alla kunder får det de har beställt, i rätt tid och till den kvalitet som både vi och våra kunder vill ha”, säger Siri Elisabeth.

Dessutom ansvarar hon för service- och supportavdelningen på Microlog. I detta ingår ansvar för tre tekniker, som arbetar för att bistå kunderna på bästa möjliga sätt. Hon berättar att det är tekniker med lång erfarenhet och hög teknisk kompetens.

”Serviceteknikerna är professionellt starka inom sitt område samtidigt som de har ett högt kundfokus. Det är ett oerhört skickligt serviceteam att samarbeta med, som känner till produkterna vi erbjuder mycket väl och vi jobbar nära varandra varje dag, säger Sogstad.

Fokus på träning och uppföljning

Vidare säger hon att när Microlog levererar en automat har de stort fokus på att ge bra utbildning till sina kunder. Det innebär tät uppföljning i uppstartsfasen, med bra utbildning och introduktion till produkten, så att kunderna kan hantera både maskinerna och kundrelaterade frågor i efterhand.

”Det är viktigt för oss att säkerställa att våra kunder har den kompetens och de verktyg de behöver för att hantera produkten mot sina slutkunder. Efter att en produkt har levererats följer vi därför upp i efterhand för att säkerställa att våra kunder är nöjda, och för att bekräfta att allt fungerar som det ska”, säger Siri Elisabeth.

Micrologs service- och supportavdelning har också stort fokus på bra och tillgänglig support, där deras kunder ska ha flera kontaktmöjligheter om något skulle dyka upp. Hon säger att deras kunder måste ha support tillgänglig om de behöver det.

”Vi har en bra svarstid på våra serviceförfrågningar. Vi tillhandahåller service till våra kunder via e-post och telefonsupport. Dessutom har vi ett system där vi när som helst kan fjärrövervaka alla våra maskiner som finns ute hos våra kunder. På så sätt kan vi snabbt upptäcka om något skulle dyka upp och vi har möjlighet att lösa eventuella utmaningar snabbt och enkelt. Vid behov har vi även möjlighet att resa ut till våra kunder, för service och vägledning”, förklarar Sogstad.

Kontinuerligt fokus på vidareutveckling och förnyelse

Arbetet med nöjda kunder innebär också ett aktivt fokus på att förebygga att problem överhuvudtaget uppstår för Micrologs kunder. Hon berättar att de därför bland annat börjar dagen med att fjärrstyra alla sina maskiner, för att leta efter potentiella problem så att de kan lösas så snabbt som möjligt.

”Vi har ett system där vi på distans kan se om det är något som inte är som det ska, så under hela dagen har vi full kontroll över våra maskiner. Om det är något nere kan vi lösa det direkt, säger Sogstad.

Sogstad berättar vidare att det är väldigt spännande att vara en del av teamet bakom Microlog, speciellt den senaste tiden där mycket nytt och spännande har hänt. Förutom att företaget upplever stark tillväxt har de nu anställt två nya tekniker, och ser fram emot framtiden.

”Jag tror att det viktigaste för att lyckas med ett sådant här jobb är att hela tiden ha fokus på vidareutveckling och förnyelse. Vi har alltid möjlighet att förbättra oss och även om det går bra är det viktigt att utvecklas vidare, säger Siri Elisabeth Sogstad.

Lämna ett svar