Bli kjent med service- og supportavdelingen hos Microlog

bildet viser en blid dame med mørkt hår

Microlog har den siste tiden opplevd en sterk vekst, og en økt etterspørsel etter produktene deres. Siri Elisabeth Sogstad er salgskoordinator hos Microlog, og ansvarlig for service- og supportavdelingen deres. Hun forteller at dette har vært en spennende reise å være med på, og at de ser lyst på tiden som kommer.

Et faglig sterkt team

Sogstad begynte hos Microlog i juni i fjor, og hun kommer selv fra kjøpesenterbransjen, hvor hun jobbet i over 14 år. Dette gjør at hun sitter med en unik forståelse av hvordan det er å være kunde av Microlog, som igjen har vært nyttig for å kunne gjøre best mulig jobb som salgskoordinator.

«Jeg er ansvarlig for alle leveranser som Microlog har, i alle bransjer, både i Norge og i utlandet. Mitt hovedansvar er å sørge for at alle kunder får det de har bestilt, til rett tid og til den kvaliteten som både vi og våre kunder ønsker», forteller Siri Elisabeth.

I tillegg er hun ansvarlig for service- og supportavdelingen hos Microlog. Dette inkluderer ansvaret for tre teknikere, som jobber med å bistå deres kunder på best mulig måte. Hun forteller at dette er teknikere med lang erfaring, og høy teknisk kompetanse.

«Serviceteknikerne er faglig sterke på sitt felt, samtidig som de har et høyt kundefokus. Det er en ekstremt dyktig servicegjeng å jobbe sammen med, som kjenner produktene vi tilbyr svært godt, og vi jobber tett sammen daglig», sier Sogstad.

Fokus på opplæring og oppfølging

Videre forteller hun at når Microlog leverer en automat, har de stort fokus på å gi god opplæring til sine kunder. Dette betyr tett oppfølging i oppstartsfasen, med god opplæring og innføring i produktet, slik at deres kunder skal kunne håndtere både automatene og kunderelaterte spørsmål i etterkant.

«Det er viktig for oss å sørge for at våre kunder innehar den kompetansen og de verktøyene de trenger for å håndtere produktet ut mot sine sluttkunder. Etter en leveranse av et produkt følger vi derfor opp i ettertid for å sørge for at våre kunder er fornøyde, og bekrefte at alt fungerer som det skal», forteller Siri Elisabeth.

Microlog sin service- og supportavdeling har også et sterkt fokus på god og tilgjengelig support, hvor deres kunder skal ha flere kontaktmuligheter dersom det skulle være noe. Hun sier at deres kunder skal ha tilgjengelig support om de måtte trenge det.

«Vi har god responstid på våre servicehenvendelser. Vi yter service til våre kunder via e-post og supporttelefon. I tillegg så har vi et system hvor vi til enhver tid remote kan overvåke alle våre automater som er ute hos våre kunder. På denne måten kan vi raskt fange opp hvis det skulle dukke opp noe, og vi har mulighet til å løse eventuelle utfordringer kjapt og enkelt. Ved behov så har vi også mulighet til å reise ut til kundene våre, for service og veiledning», forklarer Sogstad.  

Kontinuerlig fokus på videreutvikling og fornyelse

Arbeidet med fornøyde kunder innebærer også et aktivt fokus med å forhindre at det i det hele tatt oppstår problemer for Microlog sine kunder. Hun forteller at de derfor blant annet starter dagen med å remote kontrollere alle deres automater, for å se etter potensielle problemer slik at de kan løses så raskt som overhodet mulig.

«Vi har et system hvor vi remote kan se om det er noe som ikke er som det skal, så gjennom dagen har vi full kontroll på automatene våre. Hvis det er noe som er nede, kan vi løse dette med en gang», sier Sogstad.

Sogstad forteller videre at det er veldig spennende å få være en del av teamet bak Microlog, særlig den siste tiden hvor det har skjedd mye nytt og spennende. I tillegg til at bedriften opplever en sterk vekst, har de nå ansatt to nye teknikere, og ser lyst på tiden som kommer.

«Jeg tror det viktigste for å lykkes i en jobb som denne, er å hele tiden ha et fokus på videreutvikling og fornyelse. Vi har alltid muligheten til å bli bedre, og selv om ting går bra så er det viktig å utvikle seg ytterligere», forteller Siri Elisabeth Sogstad.

Legg igjen en kommentar