DEN FRIGJØRENDE AUTOMATEN

dame ved automat

Gynekologene på Kolbotn er et privatpraktiserende legesenter med tre spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. De har tidligere hatt et system med betaling i skranke. Det er både tidkrevende og belastende for legesekretærene å hele tiden måtte ta innbetaling av pasientene i luken. I januar i år gikk de over til betalingsautomat fra Microlog. Gynekolog Kristin Lyng er svært fornøyd med den nye installasjonen.

MINDRE KØ OG FRIGJORT TID

– Dette er et travelt legekontor med stort trykk, forteller hun. – Betalingsautomaten fungerer utmerket, og frigjør helsesekretærene slik at de ikke er bundet til skranken på samme måte som de var tidligere. De har fått mer tid til å gjøre andre oppgaver, og det letter arbeidet både for dem og for oss. Automaten er lett tilgjengelig, og det blir mindre kø i skranken. Det er både pasienter og ansatte glad for. Det er også bra i forhold til smittevern. Automaten er lett å betjene. Nå er det uansett blitt så vanlig med automater og folk er blitt mer fortrolige med dette systemet generelt.

MICROLOG PÅ RYKTEBØRSEN

– Det var via noen kollegaer som var veldig fornøyd med systemet vi fikk vite om Microlog. Vi ønsket også å ha noen spesielle oppsett på enkelte ting, som de har klart å skreddersy spesielt for vårt behov. Vi hadde noen få problemer med automaten helt i begynnelsen, men det ble ordnet med én gang. De var her i løpet av en time og ordnet det.

HYGGELIG SAMARBEID

De er helt supre på oppfølging, noe som gjør oss helt trygge på at dette var et riktig valg.

– Vi opplever at dette er både tids- og arbeidsbesparende for alle involverte, det er mye enklere, og det er i tillegg hyggelige folk å samarbeide med, avrunder Kristin.

Legg igjen en kommentar