LÄTT FÖR ALLA PARTER

Micrologs senaste partner är A-Medi, en privat specialistklinik med fokus på omfattande hälsovårdstjänster, belägen i Asker utanför Oslo. Strax före påsk installerade de två betalterminaler från Microlog, vilket har haft mycket positivt påverkat effektivitet och patientvård i deras verksamhet.

ETT SYSTEM ALLA VINNER PÅ

– Vi har inte haft någon betalningsterminal tidigare, säger Dina Grinde, chef, läkare och delägare i A-Medi. Hon förklarar vidare att företaget var av den uppfattningen att personlig service med betalning från medicinsk sekreterare i receptionen var bättre för deras patienter. Men sekreteraren kan vara upptagen med att ta blodprover eller prata med patienter i telefon. Dessutom kan flera patientbesök avslutas hos läkaren samtidigt.

Så småningom såg Dina och hennes kollegor att detta var en sämre tjänst än att erbjuda sina patienter att betala via automatiserade terminaler. Nu behöver du inte vänta i kö framför receptionen.

FLEXIBIL LÖSNING PÅ TVÅ VÅNINGAR

En annan anledning till att A-Medi beslutade att installera betalterminaler var en utökning av klinikens kapacitet, med fler läkare fördelade på två våningar, i motsats till tidigare när de hade färre kontor fördelade på en våning.

– Vi behövde två betalningsterminaler så att patienterna inte skulle behöva gå fram och tillbaka mellan våningarna.

Som ett resultat av expansionen var valet mellan att anställa en annan medicinsk sekreterare eller att ompröva genom att installera två betalterminaler. Patienter kan fortfarande betala i receptionen om de vill, men nu hänvisas alla att använda betalningsautomaterna.

– Det här är mycket bekvämare för alla parter, betonar Dina.

BLEV REKOMMENDERAD MICROLOG

Dina säger att upplevelsen och samarbetet med Microlog är mycket bra och fungerar bra. De rekommenderades Microlog av sin leverantör av medicinska registersystem för vårdspecialister.

– Vi är beroende av att betalningssystemet samarbetar med journalsystemeT och Micrologs automater pratar med vårt journalsystem på rätt sätt.

Leverantören kunde berätta för A-Medi att Microlog är ett ordentligt och pålitligt företag som levererar vad de lovar. Och kunde erbjuda exakt de tjänster kliniken letade efter.

– Även om vi är en helt privat klinik är vi också leverantörer inom områden som hjärtundersökning och ortopedkirurgi i förhållande till fritt val av behandling, vilket innebär avtal med den offentliga folkhälsovården.

NÖJD MED FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Dina kan med glädje säga att betalningsterminalerna finns i väntrummet på varje våning. De är vita och diskreta, de tar inte mycket utrymme och på skärmen syns A-Medi´s logotyp.

– Det ser snyggt och dekorativt ut och ger maskinen en personlig touch. Med logotypen blir de en del av interiören. Och framför allt är de lätta att använda.

Dina säger att kliniken fortfarande inte har fått en enda fråga om hur man använder dem. Dessutom är det mycket ekonomiskt resursmässigt för dem som arbetar på kliniken. Mer tid frigörs också under arbetsdagen, säger Dina.

– Hos oss händer det ofta att läkarsekreterarens arbetstid är slut för dagen och att personen i fråga har gått hem innan den sista patienten har lämnat läkaren. Då kan patienten bara gå direkt till betalningsterminalen.

I det långa loppet kommer maskinen att inkludera en ankomstregistrering, där den markerar att patienten har kommit fram till den överenskomna tiden. Denna funktion aktiveras så snart journalsystemet ger stöd för det till Micrologs system. Då behöver inte patienterna stå i kö i receptionen och vänta på service.

– Så totalt sett är systemet mycket tids- och resursbesparande, och vi är mycket nöjda, både med samarbetet och de tjänsterna Microlog har tillhandahållit åt oss, avslutar Dina.

Mariann, försäljningschef för hälsa på Microlog, säger att de är mycket måna över att ge stöd för sina kunder. De arbetar enligt en etisk modell, där läkaren själv bestämmer pengaflödet och där allt går direkt till deras eget konto.

Fokus ligger särskilt på läkarsekreteraren, eftersom det vanligtvis är de som står i frontlinjen. Det är möjligt att betala konsultationen inom 24 timmar, och det är enkelt att radera och ändra fakturor och betalning via på Vipps, norsk motsvarighet till Swish. Patienten kan välja att betala för sin konsultation via Vipps, kort eller faktura, och ett effektivt rapportsystem underlättar en översikt och behandling av alla fakturor samt tillgång till fullständiga rapporter.

– Vi är mycket angelägna att ha nöjda kunder och tar etiska överväganden i förhållande till patienten och vårdcentralen. Våra många bra referenser är vårt viktigaste argument.

Vi välkomnar A-Medi varmt till oss!

Lämna ett svar