AMF Fastigheter ABi Stockholm har installerat en Gåvokort tidningskiosker från Microlog. Det är den första av många Gåvokort kiosker som skall levereras till kunden. AMF Fastigheter driver fem köpcentrum i Stockholm. Microlog är mycket stolta över att leverera lösningen och därmed förtroendet från vår nya kund.

Microlog driver mer än 180 Gåvokort kiosker och är marknadsledande i Norden.