IWL250

IWL250

kr 9 000

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text för tryckning och sättning industrin .

Varenummer: 203

Produktbeskrivelse

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text för tryckning och sättning industrin . Lorem ipsum har branschens standard dummy text ända sedan 1500-talet , när en okänd skrivare tog ett kök av typ och kodade det att göra en bok typ av prov . Den har överlevt inte bara fem århundraden , men också hopp till elektronisk sättning , återstår i princip oförändrad . Det var populärt på 1960-talet med lanseringen av Letraset ark innehåller Lorem Ipsum passager , och på senare tid med desktop publishing program som Aldus Pagemaker inklusive versioner av Lorem Ipsum .

IWL250

Ingenico IWL250

kr 9 000

Lorem Ipsum er rett og slett dummy teksten for utskrift og sats industrien .

Varenummer: 203

Produktbeskrivelse

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto . Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de la industria desde que el año 1500, cuando un desconocido tomó una impresora de cocina tipo y codificados para hacer un libro de textos especimen. Ha sobrevivido no sólo cinco siglos , sino también el salto a la composición tipográfica electrónica , quedando esencialmente sin cambios. Se popularizó en la década de 1960 con el lanzamiento de las hojas de Letraset que contienen pasajes de Lorem Ipsum , y más recientemente con software de autoedición, como Aldus PageMaker incluidas las versiones de Lorem Ipsum .

Du liker kanskje også…