Microlog leverer betalingsautomater og bransjeløsninger skreddersydd etter kundenes krav.

Fleksibilitet er et nøkkelord for å etterkomme behovet til den enkelte kunde, noe som vi alltid etterstreber å levere. Nøyaktighet i leveransen er også viktig da vi arbeider med kundenes pengetransaksjoner.

Vår programvare er modulært designet noe som betyr at vi kan lage ny programvare svært raskt samtidig som vi leverer driftsstabilitet fra første dag. Vi tror dette er viktig for våre kunder, og at det bidrar til felles suksess.

Microlog leverer automater som er godkjent ihht Universell utforming. I tillegg sertifiserer vi våre automater gjennom Nemko i forhold til både Nemko og Semko(CE) EMC, FCC, ROHS, PNC og BITS. Vår programvare er i tillegg sertifisert av Nets for salg og bruk på det nordiske markedet. Vi vet at stabile automater gir økt lønnsomhet for både oss og våre kunder.

Transparens

Microlog er kun en fasilitator og har derfor ikke direkte kontotilgang til kundens midler. Alle transaksjoner går direkte til kundens konto. Våre kunder har allikevel hjelpeverktøy gjennom automatiserte rapporter, samt tilgang til egen webportal og egne automater for kontroll og eksport av rapporter.

Mocern Gavekortautomat