Godkjente løsninger.

Som kunde trenger du godkjente produkter. Microlog tilbyr alle godkjennelser du trenger. Alle våre kiosker leveres med sertifikater fra Nemko og Semko, som EMC, CE, FCC, BSK og PNC. Dette betyr at din bedrift er trygg, og du vet at kvaliteten er god. Dette betyr at din bedrift tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav mht sikkerhet og erstatningsansvar. Vi stiller høye krav til det vi leverer våre kunder. Dette gir høy grad av driftsstabilitet, og bidrar til å øke din omsetning.  Du finner mer informasjon om våre godkjenninger lenger ned på siden.

Approved - Microlog AS

nemko

Microlog leverer Nemko-godkjente automater til markedet. Det betyr trygghet for deg som kunde på mange måter.

• Du kan være sikker på kvaliteten på de elektroniske komponentene som brukes i automaten da de allerede er kontrollert.

• Du får rimeligere forsikringer og er kan være trygg da vi gir deg dokumentasjon på våre godkjente produkter

• Du kan være trygg på at produktene vil ha en lenger levetid en tilsvarende produkter uten godkjenning

For informasjon om Nemko les  mer her…

ce

Bokstavene «CE» vises på mange produkter som omsettes på det utvidede indre marked i EØS-området (EØS). De markerer at produkter som selges i EØS er vurdert for å inneha høy sikkerhet, samt tilfredstille helse og miljøvern -krav. Når du kjøper en ny telefon, en bamse, eller en TV i EØS, kan du finne CE-merket. CE-merking støtter også rettferdig konkurranse ved å holde alle selskaper ansvarlige overfor de samme reglene. Ved å påføre CE-merking på et produkt, erklærer produsenten at produktet oppfyller alle de juridiske kravene til CE-merking og kan selges i hele EØS. Dette gjelder også produkter laget i andre land som er solgt i EØS-området. Det er to fordeler CE-merking bringer til bedrifter og forbrukere innen EØS:

• Bedrifter vet at produkter med CE-merking kan omsettes i EØS uten restriksjoner.

• Forbrukerne nyte den samme grad av helse, sikkerhet og miljø i hele EØS-området. Finn mer informasjon om CE her…

fcc

FCC-reglene krever radiofrekvensenheter (RF) for å være riktig godkjent i henhold til del to regler før markedsføring eller import i USA. The Office of Engineering and Technology (OET) forvalter utstyrsautorisasjons -programmet under myndighet delegert av Kommisjonen. Dette programmet er en av de viktigste måtene kommisjonen sikrer at RF-enheter som brukes i USA opererer effektivt uten å forårsake skadelige forstyrrelser, og ellers er i samsvar med Kommisjonens regler. Alle RF-enheter sin autorisasjon må være i samsvar med Kommisjonens tekniske krav før innførsel eller markedsføring. Les mer her…

emc

Forstyrrelser mht EMC-stråling kan ha alvorlige konsekvenser i forbindelse med drift av samfunnskritiske løsninger. EMC er ofte gjenstand for nasjonal og internasjonal regulering. I Europa reguleres EMC i hovedsak gjennom EU-kommisjonens og EMC-direktivet (89/336 / EEC, senere revidert i 2004/108 / EF). Men det finnes mange typer utstyr som er utelukket fra EMC-direktivet, selv om EMC-krav for de fleste av dem er inkludert i andre direktiver og regelverk. Les mer om EMC  her…

EMC Approved

bsk

BSK er ansvarlige for lederoppgaver knyttet til betaling og informasjon om bankens infrastruktur i Norge. Relatert til ubetjente kiosker er BSK ansvarlig for debetkort merket «BankAxept» som er foretrukket betalingskort i Norge med ca 80% av kortbruken i Norge. I denne sammenheng er BSK godkjenningsmyndighet for innsynsbeskyttelse som beskytter inntasting av PIN-kode på automatene i Norge, ved bruk av dette kortet. Les mer om BSK here…

pnc

PNC er først og fremst den svenske godkjennings-instansen for godkjenning av betalingsløsninger for bruk i Sverige. Automat-leverandører må oppfylle krav i forhold til både pinshield og design, men også integrert programvare. PNC søker å være en felles nordisk premissgiver og godkjennings-instans men er foreløpig kun gjeldende på det svenske markedet. De store kredittkortselskapene, som Visa og MasterCard, har gjort det til en felles sak for å hindre kortsvindel og misbruk av kortinnehaveren data. PCI er et initiativ for å utvikle regler og krav for å hindre tyveri av kortinnehaveren data og forbedre sikkerheten i betalingskorttransaksjoner. Les mer her…