Bussring er ansvarlig for driften av Flybussen i Tromsø. Flybussen hadde et problem med effektiviteten når det plutselig kom et busslass med passasjerer som ville om bord. Når passasjerene skulle betale kunne det ta opptil 10 minutter før bussen kunne kjøre. Microlog ble forespurt om det raskt kunne lages en automat for salg av billetter. Vi så på forskjellige design for automater og ble til slutt enige om et funksjonelt design for kunden. Vi laget også en spesifikasjon for programvaren sammen som skulle være fleksibel og enkel å benytte for busspassasjerene. Programvaren ble svært enkel men samtidig avansert mht kravene til rapporter. Rapportene er ment å tilfredstille kravene til revisor, noe som vil bidra til store innsparinger.

Torbjørn Johansen hos Bussring AS er svært fornøyd med den komplette løsningen som gjør ombordstigning raskere og enklere for både kunden og sjåføren. Samtidig sparer billettautomaten mye tid som bussjåføren nå i stedet kan bruke tiden til å kjøre passasjerene trygt mellom Langnes lufthavn og Tromsø by.  Microlog er ansvarlig for driften av automaten. Vi i Microlog takker Bussring AS for oppdraget.