image
image

Eksport til England!
16. mai 2014

Billettautomater Microlog skal levere flere billettautomater til vår kinokunde i England. Avtalen omfatter 1.linjesupport til kinoene samt ansvar for service på stedet gjennom lokal servicepartner.


Kvalitet er viktig.
Microlog er valgt grunnet kvalitet på hardware samt at vi kan tilby support og service. Billettautomatene er av høy kvalitet. Bruk av industri-PC og øvrige kvalitetskomponenter gjør løsningen svært stabil og driftsikker, noe som er svært viktig for kunden.

Eksportmuligheter også til andre land.
Leveransen innebærer at Microlog får ytterligere fotfeste i England, og vil bidra til eksport også til andre land. Vårt mål er at denne kunden skal bli godt fornøyd slik at også andre kunder vil ta i bruk våre løsninger.

Spørsmål i saken kan rettes til:
Microlog AS

Telefon: +47 47 800 200

More...Neste artikkel